Køb Anti Sleep Pilot

Go to the shop
Take care of your employees

Go to iTunes App Store
 

JP

April 2011 - Søvnen dræber på landevejene

Read more »

FOX2 Now

February 2011 - Drowsy Driving Dangers

Read more »

Berlingske

January 2011 - 2 timers natkørsel svarer til spritkørsel

Read more »

Køretræthed i medierne

Show: All Video Text

Organizations focusing on the issue

Danske organisationer

Rådet for Sikker Trafik

Rådet arbejder med flere områder inden for trafiksikkerhed. På baggrund af dokumenterede problemstillinger udarbejder Rådet landsdækkende kampagner om bl.a. fart, spirituskørsel og trafikulykker.

FDM

En interesseorganisation for bilejere, der har 234.000 husstande som medlemmer. Udover at arbejde med bl.a. test og bilsynscentre og rejsebureauer, arbejder FDM for bedre trafiksikkerhed, infrastruktur og forbrugersikkerhed. FDM udgiver desuden bladet Motor, der har 506.000 læsere.

Udenlandske organisationer

Akilla® (NZ)

En privat organisation, hvis formål er at formidle viden om køretræthed og dermed være med til at mindske antallet af køretræthedsulykker. Grundlæggeren af Akilla® mistede sin far i en køretræthedsulykke i 2003

Department for Transport (UK)

Det engelske transport ministerium står bag oplysningskampagnen THINK!, der blandt andet oplyser om køretræthed. Formålet med kampagnen er at reducerer trafikulykker bl. a. gennem adfærds- og holdningsændring hos bilisterne.

Drowsydriving.org (US)

Selvstændig organisation under National Sleep Foundation dedikeret til at bekæmpe køretræthed i USA. Samler viden, skriver rapporter og laver undervisningsmaterialer og nationale kampagner - herunder Drowsy Driving Prevention Week. Meget omfattende hjemmeside med facts og gode anbefalinger.

National Sleep Foundation (US)

Velgørende, videnskabelig non-profit organisation, hvis formål er at oplyse om vigtigheden af tilstrækkelig søvn og fordelene ved en sund søvnrytme for derigennem at øge livskvaliteten og sikkerheden i befolkningen.  

Rapporter

Der findes hundredvis af rapporter og videnskabelige artikler om søvn og kørsel i vores database. Mange af dem kan du finde på de hjemmesider, vi har linket til ovenfor. Nedenstående tre rapporter finder vi særligt relevante.

 

Fatigue (European Commission, 2009) »

Advanced Driver Fatigue Research (U.S. Department of Transportation, 2007) »

Why do People have Drowsy Driving Crashes? Input from Drivers who just did (AAA Foundation for Traffic Safety, 1999) »