Køb Anti Sleep Pilot

Gå til butikken
Pas på dine medarbejdere

Gå til iTunes App Store
 

Sådan virker den

Ideen bag Anti Sleep Pilot® er at hjælpe bilister med at undgå at komme i de farlige situationer, der skyldes træthed. Blot 10 minutters pause på det rette tidspunkt kan gøre en stor forskel. Som mennesker er vi dårlige til at vurdere, hvornår dette tidspunkt indtræffer. Derfor beregner den patenterede Anti Sleep Pilot® søvnalgoritme løbende hvor træt du er, og anbefaler dig med lyd- og lyssignaler at holde en forebyggende pause, inden trætheden bliver farlig.

Individualisering

Første gang Anti Sleep Pilot® App tages i brug, besvarer du en kort test for at finde din personlige risikoprofil. Resultatet indstilles automatisk i din Anti Sleep Pilot® App når alle spørgsmål er besvaret. Flere brugere kan nemt anvende produktet.

Beregner dit træthedsniveau

Under kørsel beregner Anti Sleep Pilot® App automatisk dit træthedsniveau og holder dig informeret om dette via displayet. Beregningen er baseret på din personlige risikoprofil, din træthedsstatus på dagen og en række data fra din kørsel, som Anti Sleep Pilot® App automatisk registrerer. I alt indgår der 26 videnskabeligt identificerede parametre.

Fastholder fokus

Anti Sleep Pilot® App fastholder dit fokus ved løbende at aktivere dig med simple opmærksomhedstests. Disse udsendes med 10 til 25 minutters mellemrum afhængig af din risikoprofil og træthedsniveau. Du svarer let ved hjælp af smartphonens touch-funktion. Anti Sleep Pilot® App registrerer reaktionstiderne, som indgår som en af inputtene i beregningen af dit køretræthedsniveau.

Tid til en pause

Blot 10 minutters pause kan gøre en stor forskel. Når dit træthedsniveau nærmer sig et kritisk niveau, anbefaler Anti Sleep Pilot® App med lys og lyd dig at holde en pause.

Hvis du vil vide mere

Find din personlige risikoprofil. Læs mere »

Om videnskaben og de 26 parametre. Læs mere »

Om app’ens ekstra features. Læs mere »