Køb Anti Sleep Pilot

Go to the shop
Take care of your employees

Go to iTunes App Store
 
 
 
 

Vidste du,

at to danskere mister livet hver uge i træthedsrelaterede ulykker?

Share

Resultatet af fire års intensivt udviklingsarbejde

Hjernen i produktet er den patenterede Anti Sleep Pilot® algoritme, der er udviklet i et tæt samarbejde med søvnforskere, designere, matematikere samt trafik- og elektronikingeniører. Et tværfagligt udviklingsarbejde, der har strukket sig over en 4-årig periode.

Dokumenteret risiko

Forskningen har identificeret i alt 26 faktorer, der har betydning for udviklingen af dit køretræthedsniveau. Faktorerne har indflydelse på tre kategorier, der alle har betydning for dit køretræthedsniveau:

 1. Din personlige risikoprofil, der skal beregnes én gang og indstilles inden du tager din Anti Sleep Pilot® App i brug første gang
 2. Din status, der beskriver hvor træt du er, inden du påbegynder en køretur. Du bør indstille den hver gang, du begynder en tur
 3. Dine køredata, som Anti Sleep Pilot® App automatisk registrerer

Køretræthedsniveau

Kategori
Inputparameter
Hvordan
1. Risikoprofil
 • ·  Alder
 • ·  Køn
 • ·  (...total 12 faktorer)
 • ·  Indstilles af bilisten
     inden første køretur
2. Status
 • ·  Ekstra natarbejde
 • ·  Medicin-/alkoholdindtag
 • ·  Søvn sidste 2-3 dage
 • ·  (...total 8 faktorer)
 • ·  Indstilles af bilisten
     inden hver køretur
3. Køredata
 • ·  Tid på døgnet
 • ·  Reaktionstid
 • ·  (...total 6 faktorer)
 • ·  Registreres
     automatisk
     af Anti Sleep Pilot®'s
     sensorer under kørsel

Under kørsel beregner Anti Sleep Pilot®-algoritmen konstant dit køretræthedsniveau på baggrund af samtlige input og kommer som følge deraf med de nødvendige opmærksomhedstest og pauseanbefalinger.

Grundlaget for algoritmen og designet er veldokumenteret. Vi har intensivt studeret de sidste mange års videnskabelige resultater inden for søvn og trafik og har opbygget en database med hundredvis af artikler, undersøgelser og rapporter.