Køb Anti Sleep Pilot

Gå til butikken
Pas på dine medarbejdere

Gå til iTunes App Store
 

Sådan virker den

Den eneste løsning på køretræthed er at holde en pause. Som mennesker er vi dårlige til at vurdere, hvornår vi er for trætte til at køre bil. Derfor beregner Anti Sleep Pilot® løbende dit træthedsniveau, fastholder din opmærksomhed gennem simple test og anbefaler dig at holde en forebyggende pause, inden trætheden bliver farlig.

Beregner dit træthedsniveau

Under kørsel beregner Anti Sleep Pilot® dit træthedsniveau og holder dig informeret om dette via displayet. Beregning er baseret på din personlige risikoprofil, som du finder ved en kort test, din status på dagen og en række data fra din kørsel, som Anti Sleep Pilot® automatisk registrerer via sensorer. I alt indgår der 26 videnskabeligt identificerede parametre. 

Fastholder din opmærksomhed

Anti Sleep Pilot® fastholder dit fokus ved løbende at aktivere dig med simple opmærksomhedstests. Disse tests udsendes med 10 til 25 minutters mellemrum afhængig af din risikoprofil og træthedsniveau. Din reaktionstid registreres når du rører et vilkårligt sted på toppen af produktet. Anti Sleep Pilot® behandler reaktionstiderne, der efterfølgende indgår som et parameter i beregningen af dit køretræthedsniveau. 

Anbefaler dig en pause

Blot 10 minutters pause kan gøre en stor forskel. Når dit træthedsniveau nærmer sig et kritisk niveau, anbefaler Anti Sleep Pilot® dig en pause med lys og lyd. Den giver også diskret besked når din pause har varet så længe, at det er sikkert at køre videre.

Hvis du vil vide mere

Find din personlige risikoprofil. Læs mere »

Om videnskaben og de 26 parametre. Læs mere »

Om ASP’ens design og teknik. Læs mere »