Køb Anti Sleep Pilot

Gå til butikken
Pas på dine medarbejdere

Gå til iTunes App Store
 
 
 
 

Vidste du,

at hvis du lukker øjnene i bare 3 sekunder på en motorvej, så har du kørt ca. 100 m?

Del

Resultatet af fire års intensivt udviklingsarbejde

Hjernen i produktet er den patenterede Anti Sleep Pilot® algoritme, der er udviklet i et tæt samarbejde med søvnforskere, designere, matematikere og trafik- og elektronikingeniører. Et tværfagligt udviklingsarbejde, der har løbet over en 4-årig periode.

Dokumenteret risiko

Forskning har identificeret i alt 26 faktorer, der har betydning for udviklingen af dit køretræthedsniveau. Faktorerne har indflydelse på tre kategorier, der alle har betydning for dit køretræthedsniveau:

 1. Din personlige risikoprofil, der skal beregnes én gang og indstilles inden du tager din Anti Sleep Pilot® i brug første gang
 2. Din status, der beskriver hvor træt du er, inden du påbegynder en køretur. Du bør indstille den hver gang du begynder en tur
 3. Dine køredata, som Anti Sleep Pilot® automatisk registrerer ved hjælp af sensorer og højpræcisionsur

  Køretræthedsniveau

  Kategori
  Inputparameter
  Hvordan
  1. Risikoprofil
  • ·  Alder
  • ·  Køn
  • ·  (...total 12 faktorer)
  • ·  Indstilles af bilisten
      inden første køretur
  2. Status
  • ·  Ekstra natarbejde
  • ·  Medicin-/alkoholdindtag
  • ·  Søvn sidste 2-3 dage
  • ·  (...total 8 faktorer)
  • ·  Indstilles af bilisten
      inden hver køretur
  3. Køredata
  • ·  Tid på døgnet
  • ·  Reaktionstid
  • ·  (...total 6 faktorer)
  • ·  Registreres
      automatisk
      af Anti Sleep Pilot®'s
      sensorer under kørsel

  Under kørsel beregner Anti Sleep Pilot® algoritmen konstant dit køretræthedsniveau på baggrund af samtlige input og kommer med de nødvendige opmærksomhedstest og pauseanbefalinger.

  Grundlaget for algoritmen og designet er veldokumenteret. Vi har i samarbejde med fageksperter intensivt studeret de sidste mange års videnskabelige resultater inden for søvn og trafik og har opbygget en database med hundredvis af artikler, undersøgelser og rapporter.