Køb Anti Sleep Pilot

Go to the shop
Take care of your employees

Go to iTunes App Store
 
 
 
 

Vidste du,

at når en bilist er meget træt, svarer det til, at han kører med en alkoholpromille på 0,9?
(Kilde: Nature, 1997)

Share

Din opmærksomhed reduceres

Når du bliver køretræt, påvirkes din evne til at køre sikkert. Din reaktionsevne forringes, så du er længere tid om at opfatte, vurdere og dermed reagere på uventede hændelser. Din opmærksomhed reduceres, og du kan overse signaler fra omgivelserne så som advarsel om skarpt sving og vejarbejde. Hvis du døser hen i bare 2-3 sekunder, kan du på en motorvej have bevæget dig en fodboldbanes længde! 

Det øger risikoen for køretræthed

Køretræthed udvikler sig over tid, når du kører bil. Jo længere køretur, jo større er risikoen for, at din opmærksomhed og reaktionsevne reduceres. Selv hvis du fra starten af en tur er veludhvilet og føler dig frisk, vil ensformigheden ved længere tids kørsel ofte give anledning til udvikling af køretræthed.

Der er desuden en række faktorer, der øger risikoen for køretræthed:

  • Søvnunderskud. Har du sovet for lidt, så stiger risikoen markant. Det gælder også efter blot en enkelt nat med mindre søvn end sædvanlig. Vær opmærksom på, at man ikke på en enkelt nat kan indhente et større søvnunderskud
  • Søvnkvalitet. Også søvnkvaliteten spiller ind på risikoen for at blive køretræt. Årsager til dårlig søvnkvalitet kan være skifteholdsarbejde, kraftig snorken, småbørn, søvnløshed, støj, varme etc.
  • Fysisk træthed. Den fysiske træthed kan skyldes, at du op til en køretur har udført særligt hårdt fysisk arbejde, dyrket meget motion eller på anden måde anstrengt kroppen. Desuden vil dit det biologiske ur reagere på uregelmæssigheder – f.eks. hvis du kører om natten, så vil du have en naturlig tendens til at blive søvnig
  • Psykisk træthed. Den psykiske træthed kan skyldes forhold i dit liv, der kræver stor opmærksomhed og dermed tager fokus fra andre forhold – såsom at køre bil

 

Stigende global opmærksomhed

Problematikken om kørsel og træthed har i en lang række lande opnået tiltagende opmærksomhed og status som et vigtigt samfundsanliggende. Dette udtrykkes bl.a. i kampagner, statsfinansierede undersøgelser, stor videnskabelig aktivitet om emnet samt i lovgivningen. I Danmark stadfæstede Højesteret i maj 2010, at det er strafbart med fængsel at forårsage ulykker i forbindelse med udtalt træthed hos bilister.

For yderligere information kan vi henvise til organisationer og rapporter der beskæftiger sig med problemet, samt traditionel og social medie dækning af emnet på siden Mediefokus