Køb iPhone app nu
 

Sådan virker den

Print
 

Beregner hvornår du kører træt

Ideen bag Anti Sleep Pilot er at hjælpe bilister med at undgå at komme i de farlige situationer, der skyldes træthed. Blot 10 minutters pause på det rette tidspunkt kan gøre en stor forskel. Som mennesker er vi dårlige til at vurdere, hvornår dette tidspunkt indtræffer. Derfor beregner den patenterede Anti Sleep Pilot søvnalgoritme løbende hvor træt du er, og anbefaler dig med lyd- og lyssignaler at holde en forebyggende pause, inden trætheden bliver farlig.

Håndfri holder

For sikker kørsel kræver det at du placerer din smartphone i en håndfri telefonholder, hvor du kan se og røre displayet uden at tage øjnene fra kørebanen. For at undgå at dræne batteriet for strøm anbefaler vi, at du kobler din smartphone til bilens strømforsyning.

Individualisering

Første gang Anti Sleep Pilot App tages i brug, besvarer du en kort test for at finde din personlige risikoprofil. Resultatet indstilles automatisk i din Anti Sleep Pilot App når alle spørgsmål er besvaret. Flere brugere kan nemt anvende produktet.

 

 

 

Beregner dit træthedsniveau

Under kørsel beregner Anti Sleep Pilot App automatisk dit træthedsniveau og holder dig informeret om dette via displayet. Beregningen er baseret på din personlige risikoprofil, din træthedsstatus på dagen og en række data fra din kørsel, som Anti Sleep Pilot App automatisk registrerer. I alt indgår der 26 videnskabeligt identificerede parametre.

 

Fastholder fokus

Anti Sleep Pilot App fastholder dit fokus ved løbende at aktivere dig med simple opmærksomhedstests. Disse udsendes med 10 til 25 minutters mellemrum afhængig af din risikoprofil og træthedsniveau. Du svarer let ved hjælp af smartphonens touch-funktion. Anti Sleep Pilot App registrerer reaktionstiderne, som indgår som en af inputtene i beregningen af dit køretræthedsniveau.

Tid til en pause

Blot 10 minutters pause kan gøre en stor forskel. Når dit træthedsniveau nærmer sig et kritisk niveau, anbefaler Anti Sleep Pilot App med lys og lyd dig at holde en pause.

 

Vidste du,

at 60 % af alle bilister har kørt, medens de var trætte indenfor det seneste år?
(Kilde: National Sleep Foundation, 2005)

App Support